Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Om oss

Om oss

Varmt välkomna till Sunderby folkhögskola i Luleå!

Vi värnar om hela människan och bildning för alla, oavsett om det handlar om en kurs, en lunchservering eller ett projekt. Hur du än möter oss hoppas vi att du känner den omtanke och värme vi vill förmedla till dig.

Undermeny

Tidslinje

Följ vår tidslinje från starten år 1896 till nutid. Över 100 år av historia i folkbildningens och demokratins tjänst. Varmt välkomna till folkhögskolans och Sunderby folkhögskolas tidslinje!

Tidslinje

1800-tal

 • 1868 Första folkhögskolorna i Sverige startas.
 • 1896 Bodens folkhögskola invigs den 17 oktober (Sunderby folkhögskola).
  Första folkhögskolan i Norrbotten och en av de äldsta folkhögskolorna i Norrland.
  Vid starten har folkhögskolan 37 st studeranden.

1900-tal

 • 1902 Det finns vid den här tiden ca 30 folkhögskolor i Sverige. Läs mer
 • 1904 Bodens folkhögskola har 114 st studeranden.
 • 1908 Bodens folkhögskola flyttar till Älvsbyns kommun.
 • 1910 Bodens folkhögskola flyttar till Södra Sunderbyn i Luleå kommun och får därmed namnet Sunderby folkhögskola. Verksamheten bedrivs den första tiden från ett hemman och ett kapell.
 • 1915 Byggnaden Nyhem byggs upp från en timring från Södra Harads.
 • 1918 Elektriskt ljus installeras på Sunderby folkhögskola. En belysningsfest anordnades 13 april, dagen till ära.
 • 1918 Pandemin Spanska sjukan når Luleå kommun. En särskild sjuksköterska anställs för att vårda på Sunderby folkhögskola.
 • 1920-1922 byggnaden Byggnaden Klostret uppförs.
 • 1924 Den allmänna utbildningen på Sunderby folkhögskola går från 1-årig till 2-årig.
 • 1936 Byggnaden Solhem invigs, byggd från en stomme av en gammal skolbyggnad från Karlsvik.
 • 1939-1940 Sunderby folkhögskola rekvirerades av militärmakten. Ett flertal studeranden får avbryta sina studier pga inkallelser och minskat antal skolsalar. Detta drabbar även flera lärare som till följd av detta förlorar sitt arbete.
 • 1944 Begreppet ”Fritt och frivilligt” myntas av en folkbildningsutredning.
 • 1961 Sunderby folkhögskolas nya lokaler vid Storgård invigs.
 • 1963 Konstskolan Sunderby folkhögskola startar under ledning av Roland Larsson. Utbildningen var då den första i sitt slag i Sverige. Vid starten hade man 16 st studeranden.
 • 1979 Arbetarrörelsen med huvudmän Unga Örnar, LO, ABF övertar huvudmannaskapet för Sunderby folkhögskola.
 • 1984 Den första Sunderbygrisen tillverkas av Konstskolan (marsipangrisar doppade i choklad).
 • 1990/1991 Sunderby folkhögskola har 188 studeranden på långa kurser.
 • 1991 Ny folkbildningsförordning gör att den statligt stödda folkbildningen blir målstyrd istället för regelstyrd. Folkbildningsrådet bildas. Läs mer
  ”Vi har nu möjligheter att än mer profilera vår skola” skriver Mauritz Eliasson, ordförande Sunderby folkhögskola
 • 1991/1992 Sunderby folkhögskola får kabel-tv.
 • 1992/1993 Byggnaden Östergård rivs.
 • 1993 Sunderby folkhögskola har 181 studeranden på långa kurser.
 • 1993/1994 Byggnaden Sörgård rivs.
 • 1994 Sunderby folkhögskolas nya lokaler med bland annat restaurang, konsthall, bibliotek står inflyttningsklara den 1 februari.
 • 1994 Sunderby folkhögskolas konstgalleri invigs (namnet Galleri Y kom kring 2000-talet).
 • 1994 Kråkbergsskolans elever börjar äta sin skollunch på Sunderby folkhögskola.
 • 1994/1995 Tidigare expedition i byggnaden Klostret byggs om till konferenslokal.
 • 1996 Sunderby folkhögskola firar 100 år den 17 oktober!
 • 1996 Sunderby folkhögskola har 1 000 st sökanden till långa kurser.
 • 1996 Sunderby folkhögskolas projektverksamhet startar. Läs mer

2000-tal

 • 2009 Bevista Sunderby AB startas (hotell- restaurang- konferens- och resursverksamhet). Ett helägt dotterbolag till Sunderby folkhögskola.
 • 2017 Hotellverksamhetens biblar byts ut mot FN:s barnkonvention och konvention om mänskliga rättigheter.
 • 2017 Sunderby folkhögskola och Changemaker educations startar spelutbildningen Indiespelutvecklare i Boden. Utbildningen blir starten på den spelindustri som senare växte upp.
 • 2020 Pandemin Covid-19 utbryter i världen. Undervisning, restaurang, konferens, hotell, evenemang förläggs med restriktioner. Majoriteten av deltagare och personal arbetar på distans under delar av åren. Bevista Sunderby AB drabbas precis som många andra företag ekonomiskt pga minskade bokningar och besökare.
 • 2020 Sunderby folkhögskola har 1 039 st sökanden till långa kurser.
 • 2021 Sunderby folkhögskola har 1 319 st sökanden till långa kurser.
 • 2021 Restaurang Akvarellen designas och inreds av folkhögskolans personal under stolthetsveckan. Den nya designen är konstnärlig med unika verk på väggar, bord och golv.
 • 2022 Sunderby folkhögskola har 1 403 st sökanden till långa kurser – rekord!
 • 2022 Konstskolans kurs Färg, form och inredning får i uppdrag att designa och inreda Sunderby folkhögskolas hotellrum och konferenslokaler (ett långsiktigt uppdrag där ca 3-4 rum/år inreds).
 • 2022 Konstskolan får i uppdrag att göra snöskulpturer i Södra hamn i samband evenemanget Luleå on ice  och skridskotävlingarna Schaatsen Luleå.
 • 2022 Sunderby folkhögskolas konstpark invigs. Läs mer
 • 2022 Lillstugan byggs om till Danshuset, en aktivitetslokal för hela verksamheten.
 • 2023 Konstskolan firar 60 år!
 • 2023 Regeringen beslutar om minskat anslag till folkhögskolorna vilket medför 3,5 miljoner minus för Sunderby folkhögskola.
 • 2023 Sunderby folkhögskola har 1 326 st sökanden till långa kurser.

 

Om du har information om en historisk händelse som vi inte har publicerat på vår tidslinje, kontakta kommunikation@sunderbyfolkhogskola.se

Källor: Sunderby folkhögskolas egen dokumentation. Boken ”Lära för livet  – Sunderby folkhögskola 100 år” av KG Nordström. Luleå stadsarkiv. Lärarnashistoria.se. Folkbildningsrådet.