Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Naturvetenskapligt basår – vårtermin

Naturvetenskapligt basår

På naturvetenskapligt basår läser du in särskild behörighet i de naturvetenskapliga ämnena samt matematik i mindre grupp.

Upplägg

Naturvetenskapligt basår – vårtermin är en kurs på en termin där du som redan har viss behörighet har möjlighet att färdigställa din behörighet. Undervisningen varvar teoretiska föreläsningar, praktiska moment, laborationer och studiebesök.

Under vårterminen läser du:

  • Fysik 2
  • Kemi 2
  • Biologi 2
  • Matematik 4

Vi individanpassar varje deltagares studieplan, vilket innebär att det finns möjlighet att enbart läsa en del av ämnena, exempelvis om man redan har behörighet i vissa av ovanstående ämnen eller om den inte behövs för den vidareutbildning man siktat in sig på.

Studierna sker på plats på Sunderby folkhögskola med lärarledda lektioner i klassrum, och bedrivs på heltid (100 % studietakt) och  kommer att ha ett högt tempo, för att hinna med alla ämnen på en termin. Därmed förutsätter det att du har förmåga att planera dina studier och ansvara för ditt lärande. Vi erbjuder också särskilda lektionspass som du kan boka för att arbeta med läxor eller få extrahjälp med uppgifter och laborationer.

Förkunskaper

För att läsa utbildningen krävs avgångsbetyg/slutbetyg/gymnasieexamen samt godkänt betyg i ämnena:

  • Fysik 1a
  • Kemi 1
  • Biologi 1
  • Matematik 3b/c

Om du saknar någon av dessa kan du ansöka till Allmän kurs på folkhögskola eller Vuxenutbildningen för att läsa in behörighet.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du ansöka till exempelvis läkarprogrammet, ingenjörsprogrammen, tandläkarprogrammet och andra naturvetenskapliga utbildningar som biolog eller kemist.
Vårterminens kurs ger inte betyg eller studieomdöme, du kan istället söka in på andra meriter.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.