Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Naturvetenskapligt basår

På naturvetenskapligt basår läser du in särskild behörighet i de naturvetenskapliga ämnena samt matematik i mindre grupp. Eftersom det är en helt ny utbildning på vår folkhögskola undersöker vi i nuläget externa samarbetspartners för olika teman, studiebesök och laborationer.

Upplägg

Undervisningen varvar teoretiska föreläsningar, praktiska moment, laborationer och studiebesök.

Höstterminens ämnen:

  • Matematik 3c
  • Fysik 1a
  • Biologi 1
  • Kemi 1

Vårterminens ämnen:

  • Matematik 4
  • Fysik 2
  • Biologi 2
  • Kemi 2

Vi individanpassar varje deltagares studieplan, vilket innebär att det finns möjlighet att enbart läsa en del av ämnena, exempelvis om man redan har behörighet i vissa av ovanstående ämnen eller om den inte behövs för den vidareutbildning man siktat in sig på.

Studierna sker på plats på Sunderby folkhögskola med lärarledda lektioner i klassrum, och bedrivs på heltid (100 % studietakt) och har ett högt tempo, för att hinna med alla ämnen på ett läsår. Därmed förutsätter det att du har förmåga att planera dina studier och ansvara för ditt lärande. Vi erbjuder också särskilda lektionspass som du kan boka för att arbeta med läxor eller få extrahjälp med uppgifter och laborationer.

Förkunskaper

För att läsa utbildningen krävs vissa förkunskaper, se faktarutan. Om du saknar någon av dessa kan du t.ex. ansöka till Allmän kurs på folkhögskola och läsa in behörighet, eller söka till Vuxenutbildningen.

Om du har frågor eller vill komma på ett studiebesök till Sunderby folkhögskola är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare Malin Styrman på mail syv@sunderbyfolkhogskola.se

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du ansöka till exempelvis läkarprogrammet, ingenjörsprogrammen, tandläkarprogrammet och andra naturvetenskapliga utbildningar som biolog eller kemist.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.