Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Allmän kurs grund – börja i januari

Allmän kurs grund

Allmän kurs grund riktar sig till dig som inte har gått klart grundskolan eller saknar fullständig gymnasiekompetens och syftar till att förbereda dig inför studier på Allmän kurs gymnasienivå.

I kursen varvas teoretiska och praktiska övningar på grund- och gymnasial nivå i olika ämnen med stort fokus på studieteknik, informationssökande, skriftlig och muntlig framställning, redovisningsteknik, retorik och språkträning. Kursen utformas utifrån deltagarnas intressen, behov och förutsättningar. Kursen är uppdelad i två grupper för att du ska få bästa möjliga studietid hos oss. För att hitta rätt grupp brukar vi göra ett nivåtest i samband med antagning. Vi kontaktar dig om ett nivåtest behövs.

Kursens syfte är att ge dig ämneskunskaper på grundläggande nivå och möjligheter att prova på ämnesstudier på gymnasial nivå. Målet är att ge dig studievana, ökad självkännedom och ge dig verktyg för att på bästa sätt tillgodogöra dig och strukturera upp dina kommande studier.

Efter avslutad kurs förväntas du ha reflekterat kring dina egna studievanor, din inlärningsstil och ta eget ansvar för dina studier.

Studiestart

Allmän kurs grund har studiestart varje halvår/termin.

Vill du börja studera i augusti istället?
Kolla in Allmän kurs grund – börja i augusti

Behöver du läsa på gymnasienivå?
Kolla in Allmän kurs gymnasienivå – börja i januari
Kolla in Allmän kurs gymnasienivå – börja i augusti

Vi kan även tipsa om Naturvetenskapligt basår, en kurs på ett år i högt tempo för dig som vill söka vidare till högre studier.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.