Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i vår verksamhet. Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Vår förhoppning är att alla som är anställda vid Sunderby folkhögskola upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och i första hand vänder sig till sin chef, överordnad chef eller någon annan chef om frågor uppstår. Om någon upplever att det inte är möjligt att hantera den frågan öppet inom organisationen kan man använda vår visselblåsarfunktion. Den som gör anmälan väljer om hen vill vara öppen med sin identitet eller helt anonym.

Undermeny

GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Du väljer själv om du vill ange personuppgifter när du använder vår visselblåsarfunktion. Vi efterfrågar inte några personuppgifter men om du själv väljer att lämna personuppgifter ansvarar Sunderby folkhögskola för personuppgiftsbehandlingen.

Vid frågor kring personuppgiftsbehandling eller om du vill lämna klagomål kring hur vi hanterar dina personuppgifter vänd dig till info@sunderbyfolkhogskola.se.

Vi behandlar de personuppgifter du valt att lämna enligt den rättsliga grunden Rättslig förpliktelse.

Du kan ha rätt till:

·       registerutdrag

·       att få felaktiga uppgifter korrigerade

·       att få uppgifter raderade

·       att få användandet av vissa personuppgifter begränsade

·       att göra invändningar mot behandlingen

·       dataportabilitet

Läs mer om dina rättigheter på imy.se.

Vi sparar de personuppgifter du valt att lämna i två år innan de gallras.

Kontakt vid frågor

Vid frågor kring personuppgiftsbehandling eller om du vill lämna klagomål kring hur vi hanterar dina personuppgifter vänd dig till info@sunderbyfolkhogskola.se.

Sunderby folkhögskola

Vi har flera byggnader på vårt område. Se kartan för att hitta rätt. Hotellgäster som anländer efter stängning hänvisar vi till hotellentrén.

Sunderby folkhögskola
boka@sunderbyfolkhogskola.se
0920-26 66 00

Se öppettider på sidan Kontakt

Kontakt / hitta hit
Bild på karta