Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Unity distans

Drömmer du om att skapa dina egna spel men saknar grundläggande kunskaper för att komma igång? På kursen Unity distans får du en inblick i branschen och goda grunder för att ta ditt intresse till nästa nivå.

Kursen Unity distans vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla egna digitala spel och lära dig mer om spelbranschen i stort.

Under kursens gång kommer du att, tillsammans med kurskamrater som delar ditt intresse, få möta erfarna spelutvecklare, lärare och andra aktörer från spelbranschen. Målet är att rusta dig som deltagare med kunskaper och färdigheter i spelutveckling. Kursen kommer också att ge dig en god inblick i spelindustrin samt ge dig de förutsättningar du behöver för att börja bygga upp en egen digital portfolio.

Med färdigheterna du kommer lära dig får du bra förståelse för grunderna i programmering och lärandet av andra programmeringsspråk.

Kursen sker helt på distans och alla träffar sker digitalt. Det finns även möjlighet till handledning efter överenskommelse så man kan anpassa efter behov.

 

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.