Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Studiehandledare

Yrkesutbildningen Studiehandledare vänder sig till dig som vill vara en viktig resurs i det dagliga arbetet i skolan där det handlar om att stödja elevers utveckling och lärande.

Yrkesutbildningen Studiehandledare är en ettårig utbildning på distans med utgång i att arbeta som en viktig resurs i skolan, i arbetet med att stödja elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska ge deltagaren förutsättningar och verktyg att kunna ge stöd i det arbete som behövs för elever att nå målen i skolan. Vi ställer inga krav på förkunskaper inom området men krav på grundläggande behörighet (eller annan adekvat utbildning) med lägsta betyg E i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Utbildningen riktar sig till dig som vill vara en viktig resurs i det dagliga arbetet i skolan där det handlar om att stödja elevers utveckling och lärande. En studiehandledare ska kunna handleda elever i nära samarbete med andra yrkesroller som lärare, specialpedagoger och kurator.

Efter avslutad utbildning ska du ha förståelse och kunskap i skolans styrdokument och organisation både teoretiskt och praktiskt. Utöver utbildningssituationer kan det handla om att studiehandledaren är till hjälp också för samordning och strukturering av studier

Utbildningen innehåller teori, föreläsningar samt praktik på totalt 8 veckor.

Upplägg

Utbildningen ges på distans med två fysiska träffar per termin på Sunderby folkhögskola, varje träff är cirka tre dagar. Hotell och restaurang finns på folkhögskolan för deltagare som inte har möjlighet att åka över dagen.

Kursinnehåll:

 • Hur man hjälper elever i deras lärande
 • Värdegrundsarbete
 • Handledningsmetodik
 • Språkutvecklande och hälsofrämjande arbetssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • Ledarskap och grupprocesser
 • Kollegialt lärande
 • Skolans styrdokument, lagar och förordningar
 • Svensk skolkultur
 • Olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande
 • Systematiskt kvalitetsarbete i skolan
 • GDPR (General data protection regulation)
 • Arbetsprocesser och organisation på en skola
 • Bedömning och betyg
 • Dokumentation

Yrkesutbildningen anordnas i samarbete med

Har du några frågor gällande kursen? Hör av dig till mig!