Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Studiehandledare – distans

Yrkesutbildningen Studiehandledare vänder sig till dig som vill vara en viktig resurs i det dagliga arbetet i skolan där det handlar om att stödja elevers utveckling och lärande.

Yrkesutbildningen Studiehandledare är en ettårig utbildning på distans med utgång i att arbeta som en viktig resurs i skolan, i arbetet med att stödja elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska ge deltagaren förutsättningar och verktyg att kunna ge stöd i det arbete som behövs för elever att nå utbildningsmålen.

Utbildningen riktar sig till dig som vill vara en viktig resurs i det dagliga arbetet i skolan där det handlar om att stödja elevers utveckling och lärande. En studiehandledare ska kunna handleda elever i nära samarbete med andra yrkesroller som lärare, specialpedagoger och kurator.

Efter avslutad utbildning ska du ha förståelse och kunskap om skolans styrdokument och organisation både teoretiskt och praktiskt. Utöver att stötta elever i sin utbildning så kan det handla om du som Studiehandledare blir en viktig resurs som möjliggör elever med särskilda behovs närvaro i skolan.

Utbildningen innehåller teori, digitala webinarier, föreläsningar och 12 veckors praktik fördelad på de två terminerna.

Kursinnehåll:

 • Hur man hjälper elever i deras lärande
 • Värdegrundsarbete
 • Handledningsmetodik
 • Språkutvecklande och hälsofrämjande arbetssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • Neuro psykiatriska funktionshinder
 • Ledarskap och grupprocesser
 • Kollegialt lärande
 • Skolans styrdokument, lagar och förordningar
 • Svensk skolkultur
 • Olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande
 • Systematiskt kvalitetsarbete i skolan
 • GDPR (General data protection regulation)
 • Arbetsprocesser och organisation på en skola
 • Bedömning och betyg
 • Dokumentation

Yrkesutbildningen anordnas i samarbete med Luleå kommun

 

 

Om du av någon anledning inte har möjlighet att ansöka digitalt eller har andra frågor – hör av dig till vår studie- och yrkesvägledare Malin Styrman.