Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Konst och form i trädgård

Konst och form i trädgård

I utbildningen får deltagaren lära sig om form, färg och växter i en trädgård. Deltagaren får lära sig att skissa, planera och presentera sin idé om ett trädgårdsrum. De får praktisk kunskap genom att anlägga ett trädgårdsrum på skolans område där plantering av växter, buskar, träd och marksten ingår. I Trädgårdsrummet kommer även belysning, möbler, urnor, skulpturer höra till, allt efter deltagarens idéer och det deltagaren har skapat under året på Konstskolan. Därför betonar vi vikten av att lära sig grunderna i form och färg i utbildningen. Målet är att trädgårdsrummet får en konstnärlig och personlig touch som visar det unika med en mer genomtänkt form.

Deltagaren får lära sig om färglära, trä och form, mönsterteknik, textiltryck, skulptur, markanläggning, belysning, binderi och arrangemang. Deltagaren får möjlighet att lära sig mer om växternas härkomst, härdighet och placering. Projekten fotograferas allt eftersom.

Målet är också att fara på studiebesök för att få en inblick i växthusodling, trädgårdens trender och sortiment. Under utbildningen finns möjlighet till viss frö- och lökodling av växtlighet.

Utbildningen genomförs på Konstskolan, Sunderby folkhögskola och följer Sunderby pedagogiken med processen i fokus.  Deltagaren deltar även i den övriga verksamheten med seminarier, höstresa, julbazar, snöskulptur och studieresa samt Öppet hus dag.

 

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.