Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Aftonskola i konst

Har du alltid drömt om att studera konst men saknar möjlighet att göra det på heltid? Aftonskola i konst ger dig möjlighet att utveckla ditt skapande på kvällstid.

Med utgångspunkt från gemensamma inspirationsövningar skapar vi bilder i teckning och måleri genom att gestalta 3-dimensionell form på ett 2-dimensionellt plan.

Innehåll

 • Materialkännedom
 • Att undersöka färgernas egenskaper med valör och kulörövningar
 • Att gestalta form och upptäcka ljusets betydelse i studier av tex. stilleben
 • Gemensamma genomgångar där deltagarens arbete analyseras och tolkas av deltagaren själv, pedagogen och andra i gruppen
 • Komposition
 • Skissarbete
 • Färglära
 • Montering och inramning

Syfte

 • Att med olika tekniker uttrycka egna åsikter och tankar
 • Att lära sig att se
 • Att uppleva, upptäcka och ta ställning till material och metoder
 • Att se att olikheter i gruppen kan vara en tillgång i eget skapande

 

Kursledare

Monica Öhman, konstnär och konstpedagog

Vid frågor om kursen, vänligen kontakta oss via e-post för snabbare svar.

 

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.

Fler kurser

Kursnamn

Studietakt

Plats

Sökbar t.o.m

Ansökan öppen

SeniorAkademin: Teckning och måleri

1 dag/vecka

Sunderbyn, Luleå

1 juni 2024

SeniorAkademin: Teckning och måleri

Studietakt:

1 dag/vecka

Plats:

Sunderbyn, Luleå

Sökbar t.o.m:

1 juni 2024

Bättre arbetsmiljö – BAM

40 timmar

Sunderbyn, Luleå

11 mars 2024

Bättre arbetsmiljö – BAM

Studietakt:

40 timmar

Plats:

Sunderbyn, Luleå

Sökbar t.o.m:

11 mars 2024

Bättre arbetsmiljö – BAM

40 timmar

Sunderbyn, Luleå

15 september 2024

Bättre arbetsmiljö – BAM

Studietakt:

40 timmar

Plats:

Sunderbyn, Luleå

Sökbar t.o.m:

15 september 2024

Styrelseutbildning

Kontakta oss

Kontakta oss

Löpande antagning

Styrelseutbildning

Studietakt:

Kontakta oss

Plats:

Kontakta oss

Sökbar t.o.m:

Löpande antagning

SeniorAkademin: Kurs i måleri

1 dag/vecka

Sunderbyn, Luleå

1 juni 2024

SeniorAkademin: Kurs i måleri

Studietakt:

1 dag/vecka

Plats:

Sunderbyn, Luleå

Sökbar t.o.m:

1 juni 2024

SeniorAkademin: Akvarell

1 dag/vecka

Sunderbyn, Luleå

1 juni 2024

SeniorAkademin: Akvarell

Studietakt:

1 dag/vecka

Plats:

Sunderbyn, Luleå

Sökbar t.o.m:

1 juni 2024

SeniorAkademin: Måla med kvinnor från konsthistorien

1 dag/vecka

Sunderbyn, Luleå

1 juni 2024

SeniorAkademin: Måla med kvinnor från konsthistorien

Studietakt:

1 dag/vecka

Plats:

Sunderbyn, Luleå

Sökbar t.o.m:

1 juni 2024

Ansökan stängd

Sticka lugnt

3 dagar

Sunderbyn, Luleå

Ansökan stängd

Sticka lugnt

Studietakt:

3 dagar

Plats:

Sunderbyn, Luleå

Sökbar t.o.m:

Ansökan stängd

Se alla kurser Röd pil