Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

DC Farmers ESF

1.

Om projektet

Arbetsintegrerande sociala företag har en dubbel affärsidé där de förenar marknadens behov av produkter och tjänster med samhällets behov av välfärdstjänster och individens behov av arbete. Ett ASF återinvesterar ev. vinster i företaget för att öka antalet arbetstillfällen vilket borgar för en vidareutveckling av verksamheten och en uppskalning även om företaget bara gör små vinster. Det pågår forskning och försök inom området med växthus kopplade till serverhallar på flera håll, men vi vill engagera en målgrupp som normalt sett inte lyfts fram när vi pratar om innovation kopplat till industrin och miljösatsningar, nämligen långtidsarbetslösa. Tillsammans med dem vill vi verka för att starta ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) som kan driva växthusodlingen och samtidigt erbjuda arbetsträningsplatser till andra som behöver stöd att komma ut i arbete.

 

Projektet i sig kommer att resultera i att människor kommer i arbete och fortsättningsvis kommer företaget att underlätta för individer att återgå i arbete. Fler arbetsträningsplatser och fler arbetstillfällen med låg tröskel kommer att minska och motverka långtidsarbetslösheten i kommunen.

 

Modellen som projektet, i samverkan med det projekt som Vinnova och Region Norrbotten finansierar,  tar fram kommer att kunna tillämpas på andra orter där det finns värmealstrande industrier. ASF bidrar till ett hållbart arbetsliv då de tar hänsyn till individens arbetsförmåga och alla arbetar 100% av sin förmåga. Det är också en möjlighet för den som till exempel har varit sjukskriven att kunna komma tillbaka till arbetslivet.

 

Projektet samverkar med DC Farmers-projektet som finansieras av Vinnova och Region Norrbotten.

Projektet pågår från 2023-01-02 – 2024-08-31 och finansieras av Europeiska socialfonden.

Koordinator för projektet är: Catharina Ljungcrantz

 

2.

DC Farmers ESF i media

Lyssna på poddavsnittet med projekten DC Farmers och DC Farmers ESF. I avsnittet hör ni projektledare Catharina och handledare Ulla och Anna-Karin. Inspelat mars 2023 av Sunderby folkhögskola.

 

 

Café Inblick gästade DC Farmers växthus i Boden.
Se inspelningen via vår Youtubekanal.

 

Fler projekt