Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Behandlingsassistent

En utvecklande kurs för dig som är intresserad av socialt behandlingsarbete

Denna kurs passar dig som vill arbeta med människor i socialt utsatta situationer och vill arbeta med beroendeproblematik och med att guida människor med tillfriskande. Kursen vänder sig även till dig som redan arbetar inom området men som vill fördjupa sig ytterligare inom ämnet.

Vi värnar om hela människan, därför fokuserar vi inte enbart på fakta och teori – utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet samt din egen personliga utveckling. I utbildningen kommer du därför att få arbeta med dig själv för att stärka din personliga utveckling och få en bättre självkännedom.

Distans

Distansstudierna ska vara möjliga att kombinera med ett deltidsjobb och är flexibelt upplagda för att kunna genomföras på olika tider. Vi rekommenderar att inte arbeta mer än 60% för att hinna med studierna.

Studierna förutsätter aktiv digital kommunikation med lärare och klasskamrater. Distansundervisningen sker via Zoom, och deltagarna behöver ha tillgång till egen dator för undervisningen. Kursen är en yrkesutbildning på 1 år med 100 % studietakt.

Kursen innehåller bland annat:

  • Alkohol och drogkunskap
  • Beroende och missbruk
  • Behandlingsmetodik
  • Anhörigproblematik
  • LVM (lag om tvångsvård av missbrukare)
  • Hot och våld
  • Psykisk ohälsa och beteendestörningar

Praktik

I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande även kallad praktik under 10 veckor fördelat på två terminer. Du hittar själv din praktikplats hos lämplig arbetsgivare inom missbruksvården. Om du redan har en anställning kan dina praktikveckor genomföras på din ordinarie arbetsplats. Under praktiktiden arbetar du schemalagt enligt verksamhetens rutiner, heltid motsvarande 40 timmar per arbetsvecka.

Efter utbildningen/kursen

Efter utbildningen/kursen kan du jobba som behandlingsassistent eller behandlingspedagog.
Exempel på arbete kan vara behandlingshem, inom öppenvård, socialpsykiatrin, kriminalvården, elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.