Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Vad var egentligen syftet med vår resa?

Vart är vi på väg och vad var egentligen syftet med vår resa? Frågorna snurrar i huvudet och känslan är allt annat än behaglig och lugnande. Att vara mitt i tidens händelser och att försöka hitta vägar framåt är utmanade.

Vart är vi på väg?

Snön yr runt mitt huvud, fotavtrycken i snön försvinner bakom mig, stormen runt omkring mig skapar en osäkerhet åt vilket håll jag ska gå åt, vilken väg jag ska ta. Kylan biter sig fast och känns ända in i benmärgen. Vart är vi på väg och vad var egentligen syftet med vår resa? Frågorna snurrar i huvudet och känslan är allt annat än behaglig och lugnande. Att vara mitt i tidens händelser och att försöka hitta vägar framåt är utmanade.

Jag tror att vi konstant behöver utvecklas och vara i ständig rörelse för att inte bli irrelevanta. Något jag har lärt mig under årens lopp är att ensam inte är stark. Det är tillsammans som vi skapar förutsättningar för att komma framåt. Jag är av den uppfattningen att vi alla i grund och botten vill gott. Det är därför det tar mig så hårt när människor visar på motsatsen, när människor bara ser en sida av myntet och hellre spär på det som skiljer oss åt istället för att fokusera på det vi vill tillsammans.

Kan vi hitta en gemensam väg framåt?

Folkbildning handlar om relationer mellan individer som skapar förutsättningar för lärande. Syftet med folkbildning är bland annat att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Att inkludera och attrahera olika grupper av personer för att arbeta framåt. Där lärandet skapar förutsättningar för att bygga på idéen att laget går före jaget.

För att skapa möjligheter för utveckling behöver vi hitta gemensamma vägar framåt, även om vi är många med olika viljor. För mig handlar det om att vara målmedveten och ständigt göra situationer och saker än bättre, att skruva i de små detaljerna eller stora strukturerna.

Vi har alla ett val

Jag tror att vi alla har ett val i allt vi gör. Ett val om hur vi ser på vår omvärld och på oss själva. Där varje individ själv väljer att tolka händelser och hur det påverkar en. Världen kommer inte att anpassa sig till varje enskild individ utan jag som individ behöver anpassa mig till världen. Ska vi komma framåt behöver vi samarbeta, samverka och acceptera att vi är olika, även om det många gånger är svårt. Och jag tror att om det finns en vilja till samarbete i bottnen kommer andra saker naturligt, som glädje, respekt och framåtanda.

I grund och botten är det du själv som bestämmer hur din dag ska se ut och hur du tolkar olika händelser. Jag hoppas att alla försöker göra sitt yttersta för att snälltolka situationer och människor, för att skapa förutsättningar för ett gott samarbete.

Jag vet vad jag väljer, vad väljer du?

Vidare läsning:

Vår blogg – Fler krönikor av personalen på Sunderby folkhögskola

Hitta din utbildning – se våra kurser och utbildningar