Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Drama som metod

Hur kan drama stärka individen? Och hur kan det vara en bra metod för att lära sig svenska och på sikt etablera sig på arbetsmarknaden?

Pedagogerna Maria och Eleonor gestaltar en situation

Projektet Sarah

Låt oss få presentera projektet SARAH där vi jobbar med utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och har behov av att utveckla sina kunskaper i svenska. Ett projekt som startade 2018 och nu är inne på fjärde gruppomgången.

Drama som metod

En del i att lära sig ett språk och ta sig ut på arbetsmarknaden är att stärka individen. Till detta använder vi dramapedagogik för att de ska få ny kunskap om sig själv och sitt innersta och genom det förmågan att fungera bättre i sociala sammanhang. De får öva på att stå upp för sig själva, stärka jaget för att bli valbar och se sig själv som valbar.

Dramapedagogen Eleonor Lundholm berättar:

”-Drama är en metod som kan synliggöra situationer genom tex rollspel, olika teman kan belysas. Genom reflektion kommer allas åsikter och erfarenheter fram och vi kan lära oss mer om oss själva och andra. Meningen är att vi ska förstå oss själva och andra genom rollspel och gestaltning”

Gruppetablering

Eleonor är utbildad i dramapedagogik och psykodrama och har flera års erfarenhet av att arbeta med drama. En viktig del i detta är gruppetablering som Eleonor sätter stort fokus vid. Att deltagarna blir trygga i gruppen ger bra förutsättningar för att jobba vidare i gruppen och just därför har vi valt att perioden med drama startar redan tredje veckan som deltagarna är med i projektet.
Den tidiga starten med drama är något som alla medverkande pedagoger har sett ger positiv effekt på deltagarnas personliga utveckling och tryggheten i gruppen.

Hur har det gått för deltagarna?

Projektet Sarah är i skrivandes stund inne på den fjärde omgången och resultatet är att flera av kvinnorna har kommit ut i arbete. De olika aktiviteterna, den stärkta tryggheten i sig själv och gruppen samt praktik på företag har gett effekt. Det är kombinationen av allt som ger den positiva effekten och vi är så stolta över alla kvinnor som har medverkat och medverkar i projektet.

Fortsättning följer…

Nästa gång vi hörs kommer vi berätta om hur en dag med drama och gruppetablering ser ut. Vi fick nämligen hänga med en heldag och själva medverka i övningarna.

 


Vill du veta mer om projektet? Eller har du idéer för samverkan eller praktik?
Besök vår sida för projekt och kontakta oss gärna.

 

Vidare läsning:

Samarbete, fantasi och problemlösning – En dag med dramapedagogik i projektet Sarah är inte den andra lik.


 

*Sarah står för Språk och ARbete genom Aktivitet och Hälsa) och är ett projekt som Sunderby folkhögskola driver tillsammans med Arbetsförmedlingen och med delfinansiering från Europeiska Socialfonden. Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.