Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

Sarah

SARAH står för Språk och ARbete genom Aktivitet och Hälsa och är ett projekt som Sunderby folkhögskola driver tillsammans med Arbetsförmedlingen och med delfinansiering från Europeiska Socialfonden.

1.

Om projektet

Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Kvinnorna i projektet har liten arbetslivserfarenhet och svaga kunskaper i svenska språket.
Genom att erbjuda kvinnorna att bli en del i vår arbetsgemenskap på Sunderby folkhögskola vill vi ge dem en chans att utveckla sitt språk och få arbetslivserfarenhet.
Kvinnorna kommer att praktisera i våra verksamheter och ägna sig åt andra aktiviteter som stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden. Utöver studiebesök och mer traditionella sätt att lära svenska kommer vi att arbeta med en dramapedagog för att stimulera språkutvecklingen.

2.

Vill du bidra?

Under projekttiden kommer vi att behöva hjälp av företag och föreningar för att vidga kvinnornas nätverk och öka deras förståelse för svensk arbetsmarknad.

 

Vill du bidra i detta arbete är du välkommen att kontakta oss.

3.

Tack för besöket

Vi vill rikta ett stort tack till de företag som har berättat om sin verksamhet för våra deltagare.

Välstädat i Norrland AB

Adecco i Luleå

Vill du veta mer om SARAH-projektet eller bjuda in oss till ett studiebesök är du välkommen att kontakta vår projektledare Catharina Ljungcrantz

4.

Våra medfinansiärer

5.

Kontakta oss

Fler projekt