Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

Samverkan för ASF i södra Norrbotten

1.

Om projektet

Samverkan för ASF i södra Norrbotten är en förstudie som ägs av Samordningsförbundet södra Norrbotten. Projektet drivs i samverkan med Sunderby folkhögskola och Coompanion Norrbotten.

 

Det övergripande långsiktiga målet med projektet är att skapa en stödstruktur för ASF i Södra Norrbotten. För att kunna bygga en stödstruktur behöver kunskaperna om ASF och deras utmaningar öka. I förstudien kommer vi att påbörja den kunskapsökningen, men framför allt kommer vi att arbeta med att hitta, intressera och engagera viktiga aktörer för ett kommande genomförandeprojekt där kompetensutveckling och strukturbyggande kommer att vara fokus.

 

Förstudien pågår från februari 2023 tom oktober 2023.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Samordningsförbundet södra Norrbotten och Region Norrbotten.

2.

Kontakt

3.

Foto: Lightspring/Shutterstock

Fler projekt