Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

Samverkan för ASF i Södra Norrbotten 2.0

1.

Om projektet

För att möta utmaningar inom kompetensförsörjning, utanförskap och bristande integration behövs fler arbetsplatser som möter människors olika förutsättningar att arbeta. Här kan arbetsintegrerade sociala företag (ASF) spela en viktig roll genom att skapa möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. ASF kan tillvarata arbetskraft, bidra till kompetensförsörjning och till en bättre folkhälsa.

 

I en tidigare förstudie har det identifierats behov av uttalade strategier för samverkan och hållbara stödstrukturer för att ge ASF goda möjligheter att verka. För att möte detta behov arbetar projektet inom tre olika områden:

 

  • Samverkan och nätverk
  • Kunskapsbyggnad och kompetensutveckling
  • Handlingsplaner för ASF i kommuner och samordningsförbund

 

Projektet är ett sammarbete mellan Samordningsförbundet Södra Norrbotten, Coompanion Norrbotten och Sunderby folkhögskola. Projektägare är Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Projektet pågår mellan 2024-01-01 till 2026-06-31 och finansieras av Europeiska socialfonden ESF, Region Norrbotten och Samordningsförbundet Södra Norrboten.

2.

Kontakt

Fler projekt