Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

Moves

Utlandspraktik för unga som varken arbetar eller studerar

1.

Svenska ESF-rådet har beviljat en projektansökan från SKR om unga i mobilitet.

Projektet heter ”MOVES – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth” och pågår mellan den 1 december 2019 och den 30 juni 2022. Projektet inleds med sex månaders analys- och planeringsfas och avslutas med tre månaders avslutningsfas.

 

Utlandspraktik i grupp
Projektet går ut på att kvinnor och män mellan 18-30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra utlandspraktik i grupp i ett annat EU-land. Praktiken genomförs under handledning i 6-8 veckor med en förberedelsefas och en efterföljande fas. Syftet är att unga som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska närma sig arbete eller utbildning samt stärka självtillit, motivation och handlingskraft.

 

Projektets modell har tidigare testats i bland annat Tyskland och har även genomförts i mindre skala på lokal nivå i Sverige. Detta är första gången modellen testas nationellt i Sverige, med finansiering från Europeiska socialfonden.

SKR är projektägare och samarbetar med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på nationell nivå i projektet. Även andra myndigheter och aktörer kan bli aktuella för samarbete på nationell nivå.

 

Lokala partners
På lokal nivå ingår följande sju lokala partners i projektet: Stiftelsen Activa, Furuboda folkhögskola, AB Företagsutveckling i Lund, Gotlands folkhögskola, Sjuhärads samordningsförbund, Sundbyberg folkhögskola och Sunderby folkhögskola.

Projektets lokala partners har till uppgift att tillsammans med kommuner och andra lokala aktörer identifiera och rekrytera deltagare för att genomföra utlandspraktiken.

Fler projekt