Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

Moves

Utlandspraktik för unga som varken arbetar eller studerar

1.

Är du mellan 18 - 30 år?

Arbetslös – Tröstlös – Less – Deppig – full av tvivel & längtan!?

Livet väntar därute!

Är du mellan 18 – 30 år?
Har du som många andra unga vuxna fastnat hemma?
Känner du att livet liksom går på tomgång, och du har svårt att komma framåt?
Upplever du att de drömmar om livet som du hade, har krympt ihop och kanske i stället förvandlats till jobbiga hinder?
Saknar du erfarenhet och kompetens för jobben som du har sökt, eller kanske slutat söka?
Du är inte ensam!


I höst drar vi på Sunderby Folkhögskola i gång med framtidsprojektet Moves.


Syftet med projektet är att väcka liv i drömmarna, rita upp roliga och livsviktiga kartor och träffa nya vänner att göra den spännande förändringsresan tillsammans med.
Målet med projektet som finansieras av Europeiska socialfonden är att få unga hemmasittande vuxna i åldern 18-30 år att närma sig arbetsmarknaden eller studier.


Hur då, tänker du!? I augusti startar vi upp med ett par månaders förberedande utbildning inför efterföljande praktikjobb i ett annat EU-land. Gruppen reser sen ut, peppar varandra och bor tillsammans med stöttning från Folkhögskolan.


Efter praktikperioden reser du hem med nya erfarenheter, kompetenser, vänner och stärkt självförtroende!


Skulle det kunna vara något för dig eller någon du känner?
Slå en signal, eller skicka ett mejl så får du veta mer!


Framtiden är nu!


Susanne Gabrielsson
Sunderby Folkhögskola
0920-26 66 83
susanne.gabrielsson@sunderbyfolkhogskola.se

2.

Om projektet

Svenska ESF-rådet har beviljat en projektansökan från SKR om unga i mobilitet.

Projektet heter ”MOVES – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth” och pågår mellan den 1 december 2019 och den 30 juni 2022. Projektet inleds med sex månaders analys- och planeringsfas och avslutas med tre månaders avslutningsfas.

 

Utlandspraktik i grupp
Projektet går ut på att kvinnor och män mellan 18-30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra utlandspraktik i grupp i ett annat EU-land. Praktiken genomförs under handledning i 6-8 veckor med en förberedelsefas och en efterföljande fas. Syftet är att unga som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska närma sig arbete eller utbildning samt stärka självtillit, motivation och handlingskraft.

 

Projektets modell har tidigare testats i bland annat Tyskland och har även genomförts i mindre skala på lokal nivå i Sverige. Detta är första gången modellen testas nationellt i Sverige, med finansiering från Europeiska socialfonden.

SKR är projektägare och samarbetar med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på nationell nivå i projektet. Även andra myndigheter och aktörer kan bli aktuella för samarbete på nationell nivå.

 

Lokala partners
På lokal nivå ingår följande sju lokala partners i projektet: Stiftelsen Activa, Furuboda folkhögskola, AB Företagsutveckling i Lund, Gotlands folkhögskola, Sjuhärads samordningsförbund, Sundbyberg folkhögskola och Sunderby folkhögskola.

Projektets lokala partners har till uppgift att tillsammans med kommuner och andra lokala aktörer identifiera och rekrytera deltagare för att genomföra utlandspraktiken.

Fler projekt