Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

Håll demokratin levande

1.

Om projektet

På flera håll i världen och i vårt samhälle ifrågasätts demokratiska principer och mänskliga rättigheterna. Utifrån det finns ett behov av att fördjupa kunskaper och föra ett samtal om mänskliga rättigheter. Sunderby folkhögskola har därför under många år arbetat aktivt med utbildning och information om mänskliga rättigheter. Tidigare insatser har varit riktade till skolans personal, deltagare och allmänhet och varit ganska generella. I det här projektet vill vi rikta insatsen till att förankra arbetet med mänskliga rättigheter i det ordinarie arbetet med deltagare genom att skapa en grund för ett tillval för allmän kurs.

 

Vi utgår från FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och kommer att använd oss av de globala målen 2030 som ingång till konventionerna och som ett verktyg för deltagarna/projektgruppen att avgränsa sig och välja inriktning.

 

Den huvudsakliga målgruppen för projektet är deltagare på folkhögskolan, men aktiviteter kommer också att vara öppna för andra deltagare och allmänhet.

 

Målet med projektet är att vi ska skapa ett tillval om Mänskliga rättigheter för deltagare på Allmän kurs och att deltagare på folkhögskolan har fått ökade kunskaper i ett specifikt område inom mänskliga rättigheter.

 

Vi vill involvera våra deltagare i planering och genomförande av aktiviteterna i så stor utsträcknings som möjligt. För att de ska få reell påverkansmöjlighet utan att ha varit involverade i ansökningsförfarandet har vi skapat ett ramverk med tid och budget för dem att arbeta med. De kommer också tillsammans med pedagogerna i projektgruppen att fördjupa sig inom rättighetsbaserat arbetssätt och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och kopplingarna till de globala målen 2030.

 

 

Projektet pågår mellan 20210315 och 20211231 och finansieras av Folkbildningsrådet.

2.

Kontakta oss

Fler projekt