Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

Förstudie – Nationella minoritetsspråk och folkhögskolans roll

1.

Om projektet

Bakgrund

Regeringen har i april 2022 lanserat ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken. Folkbildningen har identifierats som avgörande för att uppnå handlingsprogrammets mål kring livslångt lärande och språken i yrkeslivet.

 

Om projektet

Sunderby folkhögskola tillsammans med Kalix folkhögskola har beviljats projektbidrag till insatser för främjande av nationella minoritetsspråk. Projektet är en förstudie som syftar till att identifiera behov bland nationella minoritetsspråkstalande i främst Luleå- Boden- och Kalix kommun, men även i andra kommuner i Region Norrbotten.  Förstudien ska genomföra dialogmöten med representanter för minoritetsspråksanvändare. Syftet med dessa möten är att få en bild av vilka behov och önskemål som finns samt att inhämta förslag på aktiviteter som kan stärka språken. Förstudien ska också övergripande kartlägga vilka aktiviteter och stöd som i dagsläget redan finns i Norrbotten och formulera en plan/strategi för folkhögskolans kommande satsningar inom området nationella minoritetsspråk.

 

Projektet pågår mellan 2022-09-15 och 2022-12-31 och finansieras av Folkbildningsrådet.

2.

Kontakt

3.

Foto: Matheus Bertelli, Pexels

Fler projekt