Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

IVA: Inkludera, Validera, Arbeta

Projekt IVA är ett ESF-projekt där tio folkhögskolor i Norr- och Västerbotten samarbetar. Målet är att folkhögskolorna tillsammans med det lokala näringslivet och offentliga myndigheter ska utveckla utbildningar där människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får utbildning mot yrken med rekryteringsbehov.

1.

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Norrbottens del i projektet delfinansieras även av Länsstyrelsen i Norrbotten samt Norrbottens läns landsting. Projektet pågår mellan januari 2016 och december 2018.

2.

Arbete genom utbildning

Utbildningen skall varva teori och praktik och anpassas utifrån varje deltagares individuella förutsättningar och behov. Praktiken är till för att deltagaren ska få lära sig på plats och på så sätt prova på yrket på riktigt. Att ha varit ute på en arbetsplats stärker också deltagarens möjligheter att få arbete. Den teoretiska utbildningen består av yrkeskunskap men, om det finns behov, också allmänna ämnen samt övningar för att stärka självkänslan och lära sig mer om samhället och arbetsmarknaden.

 

Vår implementering

På Sunderby folkhögskola erbjuder vi inom ramen för projekt IVA en introduktionsutbildning mot personlig assistent. Utbildningen är sex månader och framtagen i samarbete med Assistansanordnare i Luleå och Boden.

 

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör av dig till oss!

3.

Samarbetspartners

Fler projekt