Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

DC Farming

1.

Om projektet

I Boden, liksom Norrbotten som helhet, är behovet av arbetskraft stort under de kommande åren. De stora etableringar som sker i Norrbotten och Västerbotten idag skapar många arbetstillfällen, men inte i huvudsak för dem som faktiskt är arbetslösa. Tvärtom är det en målgrupp som lätt glöms bort i hypen kring de stora etableringarna och det kompetensförsörjningsbehov som etableringarna genererar. Här kan arbetsintegrerade sociala företag (ASF) spela en viktig roll för målgruppen genom att erbjuda en start och en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Väl använda kan ASF ge människor den start som behövs för att de ska bli en del av arbetskraften igen.

 

Ett ASF har arbetsintegreringen som sitt huvudsyfte. Att människor kommer i sysselsättning är det viktigaste. Företagets affärer är verktyget för att åstadkomma detta. För att få kalla sig ASF måste företaget vara demokratiskt uppbyggt och de flesta ASF är kooperativ. Eventuell vinst ska återinvesteras i företaget, eller i liknande verksamheter, för att skapa ytterligare sysselsättningstillfällen.

 

Projektet ska skapa förutsättningar för en ny bransch att växa fram, där arbetsintegrerande sociala företag i samverkan med datacenter och teknikföretag, bidrar till Sveriges livsmedelsproduktion genom att ta tillvara överskottsvärme från datacenter. Om den lokala maten ska odlas med den arbetskraft som redan är efterfrågad på arbetsmarknaden kommer de nya industrietableringarna få ännu svårare att hitta arbetskraft eller kannibalisera på samhällsviktiga funktioner som exempelvis äldreomsorg. Därför är det viktigt att denna nya bransch får växa fram med en annan arbetskraft i fokus och anpassas efter de förutsättningarna. Vi vill göra detta tillsammans med ett starkt partnerskap av organisationer från flera sektorer och tillsammans med målgruppen för ASF som kommer att vara delaktiga i alla arbetspaket utifrån sin egen förmåga.

 

Projektets delmål är att:

  1. Skapa ett koncept för datacenteruppvärmda växthus där ASF kan odla.
  2. Utbilda 40 personer i att driva ASF inom odling.
  3. Ha ett arbetssätt för det arbetsintegrerande uppdraget
  4. Skapa strukturer för samverkan mellan offentliga aktörer och ASF som kan stå som exempel för andra kommuner och ASF
  5. Utveckla fler arbetsintegreringsmöjligheter(arbetsuppgifter) för ASF som bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.
  6. Sprida kunskap om konceptet för datacenteruppvärmda växthus där ASF kan odla (DC Farmers).
  7. Genom transnationell aktivitet inspireras och lära av andra organisationer som odlar i växthus i de norra delarna av Europa

 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Region Norrbotten och samverkanspartner är Coompanion Norrbotten, Bodens kommun och Symbios of Sweden.

2.

Kontakt

Fler projekt