Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för projekt

Arts on Prescription in the Baltic Sea Region

1.

Om projektet

Projektet som pågår i tre år och finansieras av Interreg Baltic Sea Region initierades och leds av Odense kommun i Danmark. Projektpartners finns i ytterligare sex länder. Lettland, Polen, Finland, Litauen, Tyskland och Sverige där Region Norrbotten och Sunderby Folkhögskola är de svenska projektparterna. Organisationen KUBN, Kultur för Unga och Barn i Norrbotten och Samordningsförbundet är samarbetspartner i Norrbotten med sitt nätverk.

 

Kultur på recept är ett koncept för att förbättra medborgarnas mentala välbefinnande. Tanken är att personer med ett diagnostiserat psykiskt tillstånd som depression, stress eller ångest, eller personer med risk att utveckla ett sådant tillstånd (t.ex. på grund av ensamhet) ska få ett recept eller anvisas på annat sätt som inte är för medicin eller terapi, men för att delta i vanliga kulturaktiviteter i grupp. Detta har redan bevisats ha positiva hälsoeffekter.

 

Den utmaning som offentliga myndigheter står inför när de planerar och genomför ett sådant program ligger i det underutvecklade samarbetet mellan kultur- och hälsosektorn, bristen på kunskap om hur man lägger upp, organiserar och utvärderar ett program och bristen på långsiktig finansiering.

 

Partnerna i projektet Kultur på recept, ”Arts on Prescription in the Baltic Sea Region” kommer gemensamt att utveckla en modell som är baserat på bevis och erfarenheter, men som kan anpassas till olika lokala förhållanden. Programmet kommer att styras av lokala och regionala offentliga myndigheter i samarbete med kulturinstitutioner och kulturskapare och utvärderas för sina hälsoeffekter, organisationsupplägg och ekonomiska fördelar. Kultur på recept-modellen överförs sedan till andra städer och regioner genom en online guide och ett hyr-en-expert-program. Dessutom kommer projektet att inleda en dialog med nationella myndigheter och sjukförsäkringskassor för att förbättra det strukturella stödet och finansieringsmöjligheterna för receptbelagd kultur.

 

Arbetet är indelat i tre perioder, först Förberedelsefasen där bland annat ett träningsprogram för deltagande projektledare och pedagoger ingår. Här finns ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan utövarna i de olika länderna. Fas 2 innebär själva arbetet med de grupper av deltagare som både ska ta del av kultur som konsumenter men även arbeta praktiskt och utöva de olika kulturyttringarna, dans, slöjd och bildkonst, som pedagogerna representerar. Den här delen är indelad i 3 omgångar. Den sista fasen handlar om att sammanställa arbetet och implementera projektets resultat i Europas myndigheter.

Arts on Prescription receives financial support from the Interreg Baltic Sea Region and is co-funded by the European Union

https://interreg-baltic.eu/project/arts-on-prescription/

2.

Kontakt

3.

Arts on Prescription in the Baltic Sea Region i media

Lyssna när Elias Sandling, projektledare på Sunderby folkhögskola medverkade i P4Norrbotten. Sändes mars 2023.

”Kultur på recept utvecklas i Norrbotten”
Artikel i Utveckla Norrbotten

4.

Foto högst upp på sidan: Magda Ehlers, Pexels

Fler projekt