Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Kooperativ Valborg

En plats där alla får ta plats.

Kooperativ Valborg är ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF), som drivs som en ekonomisk förening.
De äger och driver kooperativet tillsammans genom principen ”en-medlem-en-röst.
Varje medarbetare är delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.

Kooperativ Valborg är inte ett vinstdrivande företag i den meningen att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Vinsterna återinvesteras istället i företaget, vilket kan ge människor anställning.
Det kan vara svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden efter att man har varit sjuk en längre tid och genom att använda vinsten till anställningar kan fler erbjudas arbetsträning/praktik.

Kooperativ Valborg utför olika tjänster gentemot och i anknytning till Sunderby folkhögskola, bl.a. vaktmästeri, café, inramning och konstbutik.

Arbetsuppgifterna är många och varierande, samt anpassade efter vår arbetsförmåga. För att undvika utbrändhet, långtidssjukskrivningar och stress arbetar vi därför i ett lugnare tempo och efter sin egen förmåga.