Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

I skuggan av pandemin kommer kraven

SD:s krav blir en örfil för många!

När jag förra veckan hörde att effekterna och restriktionerna av covid-19 nu har tagit uppskattningsvis lika många liv som själva pandemin blev jag förvånad.

Det är dock inte konstigt att påverkan av nedstängning av samhällen, omprioriterade resurser och hantering av en världskatastrof resulterar i allt från ett lägre utbildningstempo till svält och undernäring.

Skolstängningarna, som en strategi att förhindra smittspridningen, har påverkat 90 procent av världens skolbarn. I siffror är det 1,57 miljarder barn. I fyra av fem länder har det erbjudits distansundervisning, ett alternativ som inte är tillgängligt för elever utan datorer eller med begränsad datorkunskap (ofta de mest utsatt eleverna).

Pandemin förväntas resultera i ett lägre utbildningstempo för många och färre elever som har möjlighet att gå i skolan. Skolstängningarna kommer därtill sannolikt att ha en negativ inverkan på barns utbildning och deras sociala- och beteendeutveckling.

I skuggan av denna pandemi lägger ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund en riksdagsmotion. I den föreslås att möjligheten till CSN för studier på folkhögskola bör utgå, samtidigt som han vill utreda konsekvenserna av en eventuell nedläggning av folkhögskolan som utbildningsform.

Som motivering skriver han att merparten av folkhögskolans kurser syftar till att låta individen engagera sig i ett intresse som till exempel dans, matlagning, teater och personer spenderar flera år på utbildningar som saknar efterfrågan på arbetsmarknaden.

Att en SCB-rapport från 2018 visar att varannan deltagare i dessa kurser har arbete efter avslutad kurs och att ytterligare en tredjedel studerar vidare på högskola, lämnar han ute helt. I en värld där det är en dröm för många att utbilda sig, blir hans förslag en riktig örfil!

Just nu är det viktigare än någonsin att värna om Sveriges fantastiska utbildningsmöjlighet, där vi är en förebild!

Sverige har skapat fantastiska förutsättningar för att ge individer en andra chans att få behörighet till högre studier eller möjligheten att studera ett ämne inom den kreativa och kulturella sektorn. Detta är något som tagit över ett århundrande att bygga upp.

Låt oss behålla detta, där folkhögskolan på samma sätt som grundskola, gymnasie-, universitets- och vuxenutbildning är en otroligt viktig kugge i ett större hjul.

Det är inte läge att ta det här för givet, utan att faktiskt aktivt visa vikten av folkbildning!