Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Folkbildning viktigare än någonsin

Och så var det 2020 – för 100 år sedan påbörjades det glada 20-talet. Frågan är om även 2020 kommer att kallas det glada 20-talet i historieböckerna eller kommer det vara något annat som blir utmärkande för vårt 20-tal?

Vi som idag lever i västvärlden tillhör de första generationerna på hundratals år som inte riskerar svält. Samtidigt ökar klyftorna och fattigdomen, miljösituationen är förödande och i Europa ser vi en samhällsoro där högerextrema makter får större utrymme.

Vi som idag är födda i Sverige vet inte hur det är att fly från sitt hem på grund av krig eller miljökatastrofer, vi märker dessutom lite av miljöeffekterna. Sala-branden är det som finns i mitt medvetande och med det blir bränderna i Australien än mer verkliga. Där är miljöpåverkan tydligare än någonsin. Bränder som härjar, korallrev som dör och onormala temperaturer.

Här handlar folkbildningen om att hitta gemensam kunskap och bildning för att komma tillrätta med de utmaningar vi har. Folkbildning är tillgänglig för alla på ett jämlikt och demokratiskt sätt. En bildningsform som riktar sig till alla i samhället oavsett ålder, vart du kommer ifrån eller hur du väjer att definiera dig.

För drygt 150 år sedan grundades den första folkhögskolan. I en tid då samhällen började gå mot en mer utvecklad parlamentarisk demokrati. För att skapa ett demokratiskt samhälle krävde det medborgarnas medvetenhet om sin roll i det samhället.

Vägen för detta blev folkhögskolan – en plats för människor att skapa sin egen framtid.  Där individerna skulle kunna välja sin väg i allt från yrke, till engagemang i samhället. Mycket har hänt de senaste 150 åren och en sak är tydlig – folkhögskolan och folkbildning är viktigare än någonsin.

Det är genom folkbildning vi skapar kontaktytor för att utmana våra egna idéer och resonemang. Folkhögskolan skapar förutsättningarna för människor att skapa sin egen framtid, genom att utmanas och testa idéer med oliktänkande människor. Genom att ge människor verktyg skapar vi förutsättningar för kritiskt tänkande. Förutsättningar för att arbeta bort fördomar och hitta lösningar på problem vi har skapat, som till exempel miljön.

Jag hoppas att även 2020-talet kommer att beskrivas lika positivt som det glada 20-talet. Där folkbildningen är en del av att demokratiska samhällen i världen ökar, alla människors lika värde premieras och det årtionde då vi på riktigt gör något för miljön.