Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Det behövs en ny folkbildningspolitik

Med ett politiskt skifte i Region Norrbotten är det nu upp till bevis vilken folkbildningspolitik som ska drivas. Det är dags för regionen att se värdet av folkhögskolorna i Norrbotten.

Madelene Hansson

Det behövs en ny folkbildningspolitik

Med ett politiskt skifte i Region Norrbotten är det nu upp till bevis vilken folkbildningspolitik som ska drivas. Det är dags för regionen att se värdet av folkhögskolorna i Norrbotten.

De första folkhögskolorna grundades innan demokratin infördes i Sverige, och med över 150 års erfarenhet i ryggsäcken är vi en demokratisk utpost med ett uppdrag att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Vårt demokratiuppdrag är viktigare än någonsin, vi ska vara en samhällskritisk röst och skapa förutsättningar för våra deltagare att kunna driva frågor och skapa förutsättningar för att vara aktiva medborgare som driver på samhällsutvecklingen.

Arbetet vi gör hamnar ofta i skymundan och vi är dåliga på att skryta om de fantastiska resultat vi uppnår. Det finns lika många berättelser som det finns personer som har gått på folkhögskola. Berättelser från personer som gjort livsresor, skapat förutsättningar för att vara en del av samhället och är en resurs för vårt närsamhälle. Studier på̊ folkhögskola är en effektiv ekonomisk och social investering för de målgrupper som söker sig till oss.

I Norrbotten finns 7 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. Norrbotten är en av få regioner som inte har en regionfolkhögskola vilket kan vara en orsak till att Region Norrbotten har det lägsta regionbidraget i Sverige. De ger 416% mer i bidrag till folkhögskolor utanför länet som har deltagare folkbokförda i Norrbotten, än vad de ger till folkhögskolor som befinner sig i länet. Detta trots att vi både är en motor för att skapa förutsättningar för våra norrbottningar att kunna stanna i länet, och en arena för att deltagare från hela Sverige ska flytta till Norrbotten. Vi är en av lösningarna på att behålla människor här och skapa förutsättningar för personer som vill flytta hit.

I dagsläget är det viktigare än någonsin med tanke på den utveckling som nu sker med den gröna omställningen. Vi behöver bli fler och vi behöver vara en attraktiv region utifrån många aspekter.

Därför tycker jag att det är skamligt att regionen skapar bättre ekonomiska förutsättningar för folkhögskolor utanför regionen framför folkhögskolor som ligger i Norrbotten. Det här en shout out till er och det är nu upp till bevis att visa på en annan folkbildningspolitik än den som har drivits under flera år tillbaka av regionens företrädare. Jag förväntar mig att ni behandlar folkhögskolorna i Norrbotten på samma sätt som resten av Sverige.