Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Alkohol- och drogpolicy

Sunderby folkhögskolas policy omfattar förutom alkohol och narkotika, även dopningspreparat, icke medicinsk användning av läkemedel, överkonsumtion av läkemedel samt lagliga och olagliga nya psykoaktiva substanser (så kallade nätdroger). Målsättningen med policyn är att ha en drogfri folkhögskola med en positiv studie- och arbetsmiljö för både deltagare och personal.

En drogfri miljö skall bidra till

 • En god och sund lärandemiljö
 • Trygghet, trivsel och positiva mötesplatser på folkhögskolan
 • Att stödja personer som tidigare haft en beroendesjukdom

Hur vill skolan att detta skall uppnås?

 • Genom ett förebyggande arbete och information vid olika tillfällen under året till samtliga deltagare. Vid skolårets start efter sommaren skall det även vara en gemensam informationsträff för deltagare vid våra långa kurser som genomförs på Sunderby folkhögskola.
 • Sunderbyn folkhögskolas grundsyn är att ALLA äger ett ansvar att säga till om det finns en misstanke om att intag av otillåtna substanser pågår och/eller att sådana förekommer på skolan.
 • Uppstår det situationer och/eller problem med alkohol och droger så skall Sunderby folkhögskola hantera detta enligt skolans handlingsplan.
 • Vid oro eller misstanke om innehav och/eller berusning/användning av alkohol eller andra droger, äger folkhögskolan rätt att kräva alkoholutandningsprov och/eller drogtest.
 • Genom slumpvisa alkohol- och drogtester på årligen max 25% av alla deltagare med hjälp av en oberoende extern leverantör.

Vad gör Sunderbyn folkhögskola om någon bryter mot denna policy?

 • Sunderby folkhögskola accepterar inte att deltagare är påverkade av alkohol eller droger under skoltid.
 • Sunderby folkhögskola accepterar inte att deltagare erbjuder kontakter eller själv bidrar till försäljning och/eller spridning av alkohol eller några droger. Vid misstanke eller om sådan situation uppstår, kommer detta anmälas till polisen omedelbart.
 • Deltagare med pågående aktiv beroendesjukdom, eller deltagare som bidrar till försäljning av alkohol eller andra droger, avstängs eller avskiljs från skolan. Dock får deltagare med pågående aktiv beroendesjukdom information om vart dom kan vända sig för att få rådgivning och hjälp.
 •  Att vägra drogtest utan godtagbar orsak från Sunderby folkhögskola kan bedöms som en säkerhetsrisk och kan därför likställas med positivt drogtest och kan på så sätt resultera i avstängning och avskiljning.

 

Har du frågor kring vår alkohol- & drogpolicy? Hör av dig till mig!