Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Samverkan & uppdrag

Sunderby folkhögskola är en av Norrbottens läns största anordnare av kurser. Vi planerar, medverkar i och levererar utbildningar utifrån er som uppdragsgivares specifika behov. Tillsammans med er som uppdragsgivare utformar vi utbildningar utifrån vår omvärldsanalys och civilsamhällets behov.

Samverkan

Samverkan innebär att föreningar kan få hjälp med pedagogiskt innehåll, föreläsningar och aktiviteter. Samverkanskurser är momsbefriade.

Uppdrag

Uppdrag innebär att vi arrangerar utbildningar, seminarier, föreläsningar, kulturaktiviteter och bistår med handledarskap. Exempel på samverkan- och uppdragsutbildningar:

  • Funktionsutbildningar för styrelser (roller och metod)
  • Processutbildningar för styrelser och verksamhetsutvecklare
  • Föreningskunskap
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Opinionsbildning och medlemsutveckling
  • Utbildning för organisationers revisorer och valberedningar
  • Utbildningar för Sociala företag
  • Kreativa kurser (konst och hantverk)
  • Fackliga och politiska utbildningar

Samverkan och SPSM

Vi erbjuder även hjälp med ansökan till Specialpedagogiska skolmyndigheten inför samverkanskurser med fokus på ökad kunskap om sin funktionsnedsättning. Genom SPSM kan ni som arrangör få möjlighet till finansiella bidrag för arrangemang av samverkanskurs.

 

Är du eller din organisation/förening intresserade av föreläsningar eller aktiviteter? Hör av dig till mig!