Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL – Utveckling av grupp och ledare för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

UGL är kanske den mest kända ledarskapskursen på marknaden och kanske finns det en god anledning till att så många hyllar denna form av lärande och utveckling.

Konceptet som UGL bygger på är en upplevelsebaserad modell där reflektion ”här och nu” är det viktigaste. Vad händer med dig själv och gruppen när ni genomför olika uppgifter? Uppgifter inom kommunikationen, gruppdynamiken, beslutsfattandet och problemlösning ger bra grunder för reflektion och gemensamt lärande. Ledarskap och medarbetarskap är viktigt. UGL innehåller båda perspektiven!

En UGL-kursgrupp består av minst 8 och max 12 personer. Deltagarna kommer från olika håll och känner inte varandra sedan tidigare, det skapar större möjligheter till öppenhet och reflektion. Kursen genomförs med fördel som internat för att ge maximala möjligheter att fokusera på innehåll och lärandeprocess under veckan.

 

Ladda ned anmälningsblankett

Anmälningstalong för UGL v 46

 

Om kursen

Målgrupp:

 • Ledare och medarbetare som vill bli effektivare i sin roll och sitt arbete.

Utbildningens mål är att få ökad förmåga att:

 • arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
 • hantera och förstå konflikter
 • arbeta med olika konflikthanteringsverktyg
 • kunna kommunicera direkt och klart
 • förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
 • kunna ta och ge utvecklande feedback
 • förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
 • förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Detta sker genom att:

 • genomföra uppgifter enskilt och i grupp och att få reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet samt att dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften gav upphov till.

Utifrån ovanstående punkter få:

 • ökad självkännedom och personlig utveckling

Bra att veta

 • minst 8 st och max 12 st deltagare per kursomgång
 • kursen genomförs under fem (5) sammanhängande dagar
 • närvaro krävs under kursens alla dagar och timmar
 • det är fem intensiva dagar och annat arbete under kursen är inte att rekommendera
 • deltagarens livssituation bör vara i balans då kursen är känslomässigt krävande
 • det medverkar alltid två (2) utbildade och behöriga handledare
 • kursen genomförs med fördel som internat för att ge maximala möjligheter att fokusera
 • på innehåll och lärandeprocess under veckan

För mer information om UGL
UGL leds av två särskilt utbildade och behöriga handledare, registrerade i Försvarshögskolans handledarregister över aktiva UGL-handledare. Läs mer på www.fhs.se

Du kan även kontakta Lars Granberg som är vår kontaktperson för UGL-kurserna.