Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Street styles år 1

Norrlands första CSN berättigade grundutbildning i streetdance för dig som gillar hip hop, popping, house, breakdance och freestyle!

Utbildningen Street styles år 1 riktar sig till dig som vill lära dig mer om olika street styles tekniker.

Det är en 1-årig utbildning där du arbetar med grunder inom en rad olika streetdancestilar som hip hop, popping, house och breakdance.
Utbildningens innehåll breddas med fler streetdance-stilar i form av återkommande workshops. Året kommer till viss del utformas utefter ditt behov av utveckling.

Utbildningen består av baskurser, blockkurser, workshops och eget fördjupande arbete. Du får även kunskap inom freestyle och kulturens historia, näringslära samt skadeförebyggande arbete med kroppen.

Vår ambition är att du ska få möta både professionellt verksamma dansare och verksamma danslärare inom streetdance under utbildningen för att både få en inblick i den professionella dansvärlden men också få kontinuerlig dansträning av lärare från Norrbotten.

Syftet med utbildningen är att förbereda deltagarna för vidare studier inom streetdance och uppnå tekniskt god nivå inför sökningar till högre dansutbildningar samt att stimulera deltagarna kreativt och konstnärligt med streetdance som konstform.

Se även Street styles år 2 om du vill ha fördjupade kunskaper inom streetdance.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.