Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

SeniorAkademin: Grafik-monotypi

Kom och utforska den grafiska tekniken Monotypi!

Monotypi är en grafisk metod som är enkel, kravlös, experimentell, spontan och intuitiv. Tekniken är spännande och möjligheterna att skapa bild är många.
Genom gemensamma inspirationsövningar utforskar vi möjligheterna med monotypi.

Kursen är indelad i olika block där vi kommer att prova på och fördjupa oss i olika sätt att skapa grafiska bilder genom denna teknik.
Kursen kräver riktar sig till nybörjare.

Innehåll

Inspirations- och studieövningar i olika Monotypi-tekniker

 • Att undersöka färgernas egenskaper med valör och kulörövningar.
 • Att gestalta form och upptäcka ljusets betydelse i studier av tex. stilleben.
 • Materialkännedom
 • Bildkomposition
 • Skissarbete
 • Montering och inramning

Gemensamma genomgångar med samtal, analys och reflektioner över eget och andras arbeten där gruppen och pedagogen ska ses som en tillgång i det skapande arbetet och den egna utvecklingen.

Syfte

 • Att med olika tekniker uttrycka egna åsikter och tankar.
 • Att lära sig att se.
 • Att uppleva, upptäcka och ta ställning till material och metoder.
 • Att se att olikheter i gruppen kan vara en tillgång.
 • Att få inspiration till eget skapande.

Kursledare

Lotta Engström konstnär och konstpedagog

 

Vid frågor om kursen, vänligen kontakta oss via e-post för snabbare svar.