Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Konstskolan årskurs 2

I årskurs två får du fördjupade kunskaper i arbete med färg och form och du får själv påverka ditt val av verkstäder i din studieplan.

Under ditt andra år hos oss får du möjlighet att själv påverka din studieplan då du själv väljer vilka verkstäder du vill fördjupa dig i ytterligare. I de verkstäder du väljer att fördjupa dig i kommer du få möjlighet att arbeta i längre block än du gjorde i årskurs 1.

Utöver valda verkstäder förekommer ett designblock, teoretiska block samt studiebesök. Målet är att du efter årskurs 2 skall känna dig så pass trygg i ditt skapande att du kan söka vidare till utbildningar på högre nivå.

I samband med ansökan väljer du de verkstäder du vill ha som 6-9 veckors block samt ett reservalternativ.
Konstskolan har verkstäder som måleri, skulptur, trä och metall, digital bild, foto, keramik, textil och textiltryck.

Obligatoriska moment årskurs 2:

  • Verkstads- och materialkunskap
  • Utställning
  • Personligt verkstads val
  • Teckning
  • Eget arbete
  • Projekt med eventuell studieresa
  • Designblock

Ansökan

Till din ansökan ska du bifoga tre arbetsprover, ett personligt brev samt göra ett verkstadsval.

Arbetsprover 2023

Arbetsproverna ska monteras på varsin vit kartong i storlek 70×100 cm. Märk dem på baksidan med namn, adress, telefon och kartongnummer. Kartongerna måste kunna hängas/monteras på vägg. De ska lämnas in till Sunderby folkhögskolas reception, öppen mån-fre kl 08.00-16.00 (med reservation för helgdagar).

Kartong 1

Kroki i blyerts, kol eller tusch

Kartong 2

Tolka i bild, valfri teknik 2-dim,

Dikt av Bob Hansson:

Så lätt hänt-
ta omgivningens sätt som
sitt
förväxla signaler

svara i andras telefoner
gå till någon annans arbete
tvätta någon annans badrum

klia sig

där det aldrig kliat.

 

Kartong 3

Valfritt motiv i valfri teknik.

 

Personligt brev

Beskriv varför du vill gå Konstskolan år 2, max 1 A4.

 

Verkstadsval

Välj 4 verkstäder som du vill ha som 6-veckors block. Konstskolan har verkstäder som måleri, skulptur, trä och metall, digitalbild/foto, keramik, textil och textiltryck. Efter era val sätter vi ihop schemat för år 2, schematekniskt kommer ni inte att kunna få alla val.

I och med ditt verkstadsval får du ett individuellt schema och måste stå fast vid valet eftersom lärare och verkstäder bokas. För dig som gått årskurs 1 i någon annan skola gäller det att du har grundkunskaper i de verkstäder du väljer, eftersom vi inte ”börjar om från början”.

Förutom verkstadsvalet ingår: Designblock + redovisning/utställning i Galler Y, eget arbete med redovisning och krokistudier. Övrigt arbete inför studieresor, verkstadsöversyn och redovisningar.

 

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.