Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

SeniorAkademin: Hitta ditt bildspråk

Välkommen till en kurs där du kan utveckla ditt personliga bildspråk!

Välkommen till en kurs där vi utforskar olika uttryck där du kan utveckla det personliga bildspråket och ditt eget bildarbete.
Kursen riktar sig till dig som redan har viss erfarenhet av självständigt skapande arbete och som önskar att få inspiration, utmaningar och hitta din kreativitet. Vi fokuserar på att Du ska hitta ditt eget uttryck, att skapa stämning och känsla i dina bilder, att Du hittar lösningar och verktyg för just det du vill uttrycka och kommunicera.

Innehåll:

  • Teoretiska genomgångar och praktiska övningar/eget arbete på skolan
  • Inspirerande studiebesök ca 1 gång/månad.

Vi planerar samåkning i så hög grad som möjligt vid studiebesök och delar på resekostnader.

I utbildningen ser vi gruppen som en tillgång där:

  • Samtal om konst och konstsamtal ingår och gemensamma redovisningar sker.
  • Du får möjlighet att analysera egna och andras bilder, få feedback på ditt egna arbete för att utveckla ditt bildskapandet.

Syfte:

  • Att hitta en grund och få utmaningar så att du utvecklar ett personligt uttryckssätt.
  • Att uppleva, upptäcka och ta ställning till material och metoder inom bildkonst
  • Att du lär dig iaktta, analysera och formulera
  • Att se att olikheter i gruppen kan vara en tillgång

Kursledare

Lotta Engström, konstnär och konstpedagog

Vid frågor om kursen, vänligen kontakta oss via e-post för snabbare svar.