Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Allmän kurs – Börja i januari

Allmän kurs vänder sig till dig som inte har gått klart gymnasiet. Studierna formas till viss del efter deltagarnas behov och förutsättningar så du får chansen att nå dina studiemål.

Video av Sveriges folkhögskolor

 

Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig till dig som inte har gått klart gymnasiet och det är dina förutsättningar som avgör hur länge du går hos oss. Studietiden baseras på hur många ämnen, och hur mycket tid, du behöver för att färdigställa dina gymnasiala studier. Att studera heltid på Allmän kurs innebär att du läser minst 20 timmar i veckan.

Du har utöver din ordinarie studieplan möjlighet att välja någon av våra tillvalskurser som ligger utanför de gymnasiegemensamma ämnena. Under åren har vi bl.a erbjudit tillval som självhushållning, friskvård, rollspel, spelutveckling, tala, konst och mycket mer. Tillvalen kan förändras under året, vilka tillval du kan välja presenteras under de första studieveckorna.

Behöver du läsa på grundskolenivå? Kolla in Allmänförberedande kurs.
Vi kan även tipsa om Naturvetenskapligt basår, en kurs på ett år i högt tempo för dig som vill söka vidare till högre studier.

Studiestart

Allmän kurs har studiestart varje halvår/termin. På den här sidan kan du läsa om vårens studiestart, vill du istället börja studera i augusti kan du klicka här.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.

Studieomdöme

Efter avslutad utbildning/kurs får du ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan. Utbildningen är ett alternativ till gymnasieskolan och Kommunala vuxenutbildningen och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet, yrkeshögskola eller få klart ditt treåriga gymnasium och etablera dig på arbetsmarknaden.