Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

Allmän kurs grundskolenivå – börja i januari

Saknar du behörighet från grundskolan? Då är det här kursen för dig!

På Allmän kurs grundskolenivå får du hjälpen du behöver för att kunna studera vidare på Allmän kurs gymnasienivå.

Allmän kurs grundskolenivå riktar sig till dig som inte har gått klart grundskolan eller saknar fullständig gymnasiekompetens och syftar till att förbereda dig inför studier på Allmän kurs gymnasienivå.

I kursen varvas teoretiska och praktiska övningar på grundskole- och gymnasial nivå i olika ämnen med stort fokus på studieteknik, informationssökande, skriftlig och muntlig framställning, redovisningsteknik, retorik och språkträning. Kursen utformas utifrån deltagarnas intressen, behov och förutsättningar. Kursen är uppdelad i två grupper för att du ska få bästa möjliga studietid hos oss. För att hitta rätt grupp brukar vi göra ett nivåtest i samband med antagning. Vi kontaktar dig om ett nivåtest behövs.

Kursens syfte är att ge dig ämneskunskaper på grundläggande nivå och möjligheter att prova på ämnesstudier på gymnasial nivå. Målet är att ge dig studievana, ökad självkännedom och ge dig verktyg för att på bästa sätt tillgodogöra dig och strukturera upp dina kommande studier.

Efter avslutad kurs förväntas du ha reflekterat kring dina egna studievanor, din inlärningsstil och ta eget ansvar för dina studier.

Studiestart

Allmän kurs grundskolenivå har studiestart varje halvår/termin. På den här sidan kan du läsa om vårens studiestart, vill du istället börja studera i augusti kan du klicka här.

Folkbildning

Att studera på en folkhögskola innebär att du är här för att lära och utvecklas tillsammans med andra, där allas erfarenheter och kunskap tas till vara.

Stort fokus läggs därför på samarbete genom samtal och diskussioner i mindre grupper, du har även stor möjlighet att påverka kursinnehållet tillsammans med de andra deltagarna.
Deltagarna har även möjlighet att ingå i Deltagarrådet som tillsammans jobbar för deltagarnas bästa samt medverkar i planeringen av olika aktiviteter på folkhögskolan.

På folkhögskolan används därför begreppet ”deltagare” i stället för ”elev” för att synliggöra att du är här för att delta i ett gemensamt lärande på eget ansvar.