Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Ikon för utbildning

SeniorAkademin: 3-dimensionellt skapande

Det är aldrig för sent att börja studera! SeniorAkademin är till för dig som fyllt 55 och vill förkovra dig i det du är intresserad av!

Kursen i 3 dimensionellt skapande vänder sig till dig som är nyfiken på att skapa skulpturala former. Kursen kräver inga förkunskaper.
Under höstterminen provar vi på och arbetar i olika material, metoder och tekniker där vi upptäcker och tar ställning till dessa material, metoder, uttryck samt utvecklar vår förmåga att se.

Vårterminen bygger dels vidare på tidigare provade metoder och material och dels provar vi på lite nytt genom olika inspirationsövningar.
Gemensamt utvecklar vi vårt konstnärliga arbete och seende genom fördjupade uppgifter och att man bl.a. fortsätter att arbeta mer självständigt och har förmåga att driva sitt eget arbete i valda material.

Innehåll

  • Genomgångar och kännedom i olika material och konstnärliga tekniker vid 3 dimensionellt skapande genom olika inspirationsövningar
  • Gemensamma samtal med analys och reflektioner över eget och andras arbeten där gruppen ska ses som en tillgång i det skapande arbetet och den egna utvecklingen
  • Fördjupning och utforskande i eget valt projektarbete
  • Montering och ev. inramning
  • Studiebesök

Syfte

  • Att få inspiration till eget skapande
  • Att uppleva, upptäcka och ta ställning till material och metoder
  • Att med olika tekniker och material hitta sitt eget uttryck utifrån t.ex. känslor, åsikter och tankar
  • Att lära sig att se

 

Lotta Engström (konstnär och konstpedagog) arbetar med många olika material men framförallt glas, grafik, måleri/teckning och olika skulpturala material som Papier maché, gips m.m.
Frågor kring miljö, natur, resurser, hållbar utveckling är en stor inspirationskälla för Lotta. Hon hittar även sin inspiration från samhälleliga frågor, människor och möten. På senare år har Engström också börjat skapa konst av återvunnet material.  Uttrycken i Lottas konst varierar från symboliskt, suggestivt och abstrakt till konkret och funktionell.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att ansöka digitalt eller har andra frågor – hör av dig till mig!