Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Inbillningens kraft är stor

Inbillningens kraft är stor – en utställning om diskriminering, normer och makt

Välkommen till en utställning i samverkan med Rättighetscentrum Norrbotten och Ulf Frödin.
Så här skriver de om utställningen:

Vi hoppas att utställningen ska väcka tankar och diskussion om normer, bemötande, diskriminering och annat. Utställningens titel kommer från en av bildtexterna. Vi tycker att den passar för hela utställningen eftersom ”inbillningens kraft” i mycket är det som avgör hur vi medvetet och omedvetet förhåller oss varandra.

Utställningen utgår i första hand från diskrimineringslagen. Diskriminering är förenklat att någon behandlas sämre med anledning av en diskrimineringsgrund. Den som följer och tillhör det som utgör normen i samhället (den som är normbärare) löper mindre risk att diskrimineras, medan den som har egenskaper som kan uppfattas som annorlunda (normbrytare) riskerar att behandlas sämre. Normer och makt hänger ihop.

Diskriminering har stora konsekvenser i samhället och för den som drabbas. Det handlar både om materiella förluster och om smärta och lidande. Ju mer kunskap och förståelse vi har om hur diskriminering uppstår, desto mer uppmärksamma kan vi vara på situationer där vi kan bidra till att motverka diskriminering. Det handlar inte minst om hur vi själva kan undvika att bidra till exkludering och istället värna andras rättigheter. Det handlar om ganska enkla saker som färgsättning av text och om svårare saker som att ändra strukturer som gynnar vissa grupper över andra.

Vi gillar talesättet ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Vad kan du göra?

Vill du besöka utställningen?

Du hittar utställningen i vår byggnad Västergård, den låga gula/rosa tegelbyggnaden på vår innergård.
Illustrationerna hänger längs två olika korridorer. Är du osäker kan du fråga våra vänner på Café Valborg som finns intill entrén.

Inbillningens kraft är stor

Datum: 26 april-15 maj
Plats: Västergård, Sunderby folkhögskola Luleå
Öppettider: Mån-fre kl 08.00-15.00
Obs! Med reservation för helgdagar då det är stängt.

Fri entré.

Illustrationer av Ulf Frödin i samverkan med Rättighetscentrum Norrbotten.