Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Vi behöver tänka mer som ett Vi istället för ett Jag

Vi befinner oss i en ovanlig situation som är svår att överblicka. Vi kan inte idag se vilka konsekvenser spridningen av Coronaviruset får på sikt och det viktigaste för Sverige och världen just nu är att bromsa smittspridningen och dess sekundära effekter.
Situationen förändras dagligen vilket påverkar oss som folkhögskola och individer genom snabba beslut som fattas av myndigheter nationellt och internationellt.
Alla drabbas i en sådan här situation och det är en tid då det uppstår oro och osäkerhet. Det är fullt försåtligt och det är viktigt att vi försöker hålla ett lugn och påminna oss själva att det inte får ta proportioner som är orimliga.

Vi behöver tänka som ett Vi mer än ett Jag, det är tillsammans vi klarar oss genom detta. Även om vi inte ses IRL (in real life) så är vi ändå starka tillsammans.
För nu är en tid då vi, tillsammans, behöver värna om våra medmänniskor och företag, för på varje företag jobbar en medmänniska som behöver sin lön eller har en tjänst som är livsviktig för vårt samhälle. Alla är viktiga och vi är alla beroende av varandra.
Jag vill därför uppmana er att lyssna på pålitliga källor som våra myndigheter och visa hänsyn, förståelse och stöd.

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier.
Att i ett läge som detta låta falska nyheter, ryktesspridning och missförstånd ta fart förvärrar situationen och missgynnar oss i det rådande situationen och för lång tid framöver.

På Sunderby folkhögskola jobbar vi för att hela verksamheten ska fortsätta.
Det är viktigt för mig att vi fortsätter säkerställa att alla deltagare som går hos oss ska kunna fortsätta med sina studier och ha fortsatt rätt till CSN.  Vi har därför arbetat intensivt med att lägga över all utbildning till distansutbildning. Förutsättningarna för våra kurser och utbildningarna ser lite olika ut men vi gör vårt bästa och hoppas att alla har förståelse och tålamod för det i dessa tider.

För att säkerställa att hotell, konferens, restaurang, galleri, resurscentrum och projekt ska kunna fortsätta bedrivas har vi tagit fram nya arbetssätt och rutiner, idéer öser in och vi ser ett stort stöd från våra besökare som stöttar de initiativ vi erbjuder.

Jag vill därför skicka ett stort tack till all personal, ni har ett fantastiskt bemötande och har i dessa tider med ett lugn och en trygghet visat respekt till människor i er omgivning samt anpassat er till den ena förändringen efter den andra.

Tack till alla deltagare som fortsätter studera och anpassa era studier, snart ses vi åter igen och vi längtar verkligen att få välkomna er åter på plats.

Tack till alla besökare på plats och följare i sociala medier, det är ni som hjälper oss fortsätta hålla lågan uppe. Vi visste inte om en matlåda skulle göra någon skillnad, och ni visade på en solidaritet som varje företagare bara kunnat drömma om! Vi hoppas att när allt detta är över att vi får möjlighet att tacka er från djupet av våra hjärtan.

Att se detta engagemang gör mig än mer övertygad om att vi kommer klara det tillsammans.  Det är bara se alla medmänskliga, innovativa initiativ som sprids i sociala medier och på företag.

Ta nytta av det – se varje individs potential och gå samman. Det är folkbildningens kärna, att se varje individ och utvecklas tillsammans, för ett samhälle med solidaritet och omtanke!

 

Hälsningar från
Madelene Hansson
Rektor/vd, och medmänniska