Sunderby folkhögskola logotyp
Öppna meny

Galleri Y presenterar: Konstskolans examensutställning 2018

Välkommen till Galleri ”Y” där ni just nu kan se examensutställningen ’Ma’ som är den sista stora arbetsuppgiften på yrkesutbildningen i konstnärligt arbete.

Deltagarna är den andra årskullen från yrkesutbildningen i konstnärligt arbete som går ut och har arbetat med olika projekt under ett skolår. Nu redovisar dom sina olika projekt genom att visa sin konst på utställningen i Galleri Y.

Det är åtta deltagare som har gått yrkesutbildningen i konstnärligt arbete under två år. Följande personer är några av alla dom som kommer att ställa ut:

 

Hannes Nilsson (1987) från Luleå går sitt 4:e år på konstskolan och arbetar i första hand med metall som medium. Det började med ett experimenterande av materialet, ett försök att skapa ett uttryck av spänning och dynamik, att ta fram kontraster mellan mediets statiska egenskaper och en organisk känsla. En idé började växa fram.  I denna utställning vill han genom ett abstrakt uttryck hålla ett utrymme till betraktaren att få en personlig upplevelse genom verken.

Linda Ekersund är uppvuxen med sin familj på Hertsön, en bit öster om Luleå city. Redan tidigt i livet visade hon prov på sin kreativitet, bland annat målade hon om grannens altan och fönster med senap, ketchup och egenhändigt blandad geggamojja, klippte sin lillebror i fräna frisyrer och ändrade planlösningen i lägenheten med tejp och kartonger.

Hennes drömyrke då var kiosktant eller konstnär. Kiosktantsdrömmen har gått över, men konstnärsdrömmen lever kvar fortfarande. Linda har deltagit i flera utställningar de senaste åren, bland annat  jurybedömda utställningar på Norrbottens museum och nu senaste i konstkalendern för Norrbotten med sitt textila verk ”Miråne” I denna examensutställning har Linda jobbat med ord och känslor som avspeglat det senaste året i hennes liv. Hon skapar konstverk som ibland är övertydliga, där hon nästan skriver betraktaren på näsan med vad hon menar. Och ibland diffusa, som behöver lite tid på sig och som lämnar mycket utrymme för reflektion. Hennes huvudsakliga material är textil i alla former, om än hon ganska ofta hittas med penslar och färg eller lera i händerna.

Maria Holmlund har alltid gillat färg och form. Hon har ända sedan barndomen fotograferat mycket och tycker om att hitta detaljer eller utsnitt som är intressanta. Det senaste året har hon främst ägnat sig åt måleri och textilarbete.

Natur och miljö ligger henne varmt om hjärtat. I denna examensutställning har hon valt att fokusera på bruk och återbruk av material, och som en extra twist avstått från att köpa något till projektet. För att nämna ett exempel har Maria använt mattrasor från lakan, som någon i hennes familj eller släkt har ägt. Detta för att skapa en ”minnesmatta” med en personlig anknytning till verket som för andra inte är så uppenbar.

Genom att endast använda det material hon redan förfogar över eller har fått ärva under året, har hon haft givna ramar som stimulerat henne till kreativitet i skapandet – oavhängigt om materialet varit ”rätt” eller inte.

Linda Matinlassi (1987) är född och uppvuxen i Råneå, nu bosatt i Luleå, går sista året på Sunderby folkhögskolas konstlinje. Utan tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete sökte hon till skolan med en känsla av att vilja påbörja någonting nytt. Med nya tekniker fann hon outforskade kanaler genom vilka hon hade möjlighet att uttrycka den inre världen. Under första året på den konstnärliga yrkesutbildningen kändes måleriet som det medium vars potential hon helst ville utforska.

Som nybliven oljemålerska arbetar hon på att utveckla sitt eget målerispråk, att finna en teknik som tillfredställande manifesterar den nästan ogripbara känslotråd som är upphovet till kreativt skapande. Hon drivs och inspireras av det som finns under alla lager av konstruerade föreställningar, den tredimensionella upplevelsens kärna, det unika och sköna med vår till synes beständiga, men högst flyktiga, vardagliga tillvaro i denna värld. Hennes strävan är att finna en uttrycksform där hon genom processen och betraktaren genom upplevelsen påminns och får en förnimmelse av den ordlösa verkligheten.

Kom och möte dom på plats den 17 maj!

Boka din plats på vår Vernissage-After work

Serveras från 16:30-18:00